Professionele communicatie

“De intuïtie is een Godsgeschenk, de ratio een dienaar; ergens in de tijd zijn we de dienaar gaan aanbidden en het geschenk vergeten” - Albert Einstein

De Speelruimte verzorgt trainingen gericht op het aanleren of verbeteren van gespreksvaardigheden van professionals. Echter, een communicatietechniek of methodiek kan nog zo goed worden ingezet, zonder echt contact zal het niet tot succes leiden. Sterker nog: wanneer je in staat bent echt contact te maken met jezelf en met de ander blijkt het inzetten van een aangeleerde methodiek zelfs van ondergeschikt belang. Vaak weten professionals intuïtief wel wat een bezorgde ouder op school, een boze klant aan de balie van de apotheek of een verdrietige mevrouw bij de spoedeisende hulp nodig heeft. Door allerlei redenen zoals tijdsdruk of een teveel aan protocollen gaan professionals hun eigen innerlijk weten (intuïtie) uit de weg en varen dan op boekjeswijsheid.

Als de zin: “wat vervelend voor u” als een automatische piloot wordt uitgesproken komt dit ongeloofwaardig over op de ander en is daarmee verspilde moeite.

“C'est le ton qui fait la musique” oftewel de manier waarop iets gezegd wordt is vaak bepalend voor hoe iets opgevat wordt!

Training Openheid en contact binnen professionele communicatie

Deze ervaringsgericht training heb ik ontwikkeld voor alle professionals die willen leren om ook in heel lastige situaties af te kunnen stemmen op de ander zonder het contact met zichzelf te verliezen, of deze vaardigheden bij zichzelf willen verbeteren. Voor iedereen die meer wil weten over communicatie vanuit contact en wat daar de grote meerwaarde van is.

In het eerste deel van de training ga je onderzoeken wat je eigen reacties, impulsen en grenzen zijn. Ook staan we stil bij het verschil tussen waarnemen en interpreteren en hoe dat jouw communicatie beïnvloedt. Vervolgens gaan we oefenen met afstemmen op de ander: wat heeft de ander nodig?
In het tweede deel gaan we de verdieping opzoeken en het geleerde toepassen in de praktijk. Hierin staan situaties centraal waar jij en de ander elkaar ontmoeten.

Aan de volgende doelen wordt gewerkt:

 • Meer zicht op eigen referentiekader en reactiepatronen
 • Beter grenzen kunnen voelen en aangeven
 • Grotere bewustwording over hoe waarneming werkt
 • Vaker persoonlijk durven worden en daar de kracht van zien
 • Beter kunnen afstemmen op de ander
 • Vaker in het moment reageren of handelen (ipv achteraf denken had ik maar…)
 • Bewustwording van de intuïtieve vaardigheden die je hebt als professional en deze beter benutten binnen gesprekken
 • Meer zelfvertrouwen in het aangaan van “lastige gesprekken”

Mijn aanbod en werkwijze

De Speelruimte biedt altijd trainingen op maat aan. Ik ga met je in gesprek over de doelgroep, de leerdoelen en de gekozen (ervaringsgerichte) werkvormen. Ik ben gespecialiseerd in de volgende onderwerpen:

 • Opvangen en begeleiden van hevige emoties
 • Omgaan met weerstand en grensoverschrijdend gedrag
 • Feedback
 • Slecht nieuws
 • Klantgericht werken

In samenwerking met organisatiepsycholoog en trainer Maarten Koekkoek:

 • Interculturele communicatie & Omgaan met diversiteit

Ik geef onder andere trainingen  in de psychiatrie, ziekenhuizen, (palliatieve) thuiszorg, verpleeg- en bejaardentehuizen, revalidatiecentra, gehandicaptenzorg, maatschappelijk werk, gezondheidscentra en op scholen en hbo onderwijs.

Lees ook over Regietheater onder het kopje Improvisatietheater. Regietheater is een veelgevraagde interactieve werkvorm waarin theater en training samenkomen.