Improvisatietheater

“Ever tried, ever failed, no matter. Try again, fail again, fail better…” - Samuel beckett

Improvisatietheater op maat

Spelen en theater is van oudsher dè manier om serieuze en komische elementen te combineren, de commedia dell’ arte in Italië was hier een groot voorbeeld van. Zij zochten binnen spel de ruimte op om actuele thema’s aan te raken. De acteurs van de Speelruimte zijn gespecialiseerd in het zichtbaar maken van grappige of juist heel gevoelige onderwerpen. Door middel van verschillende theatervormen, kenmerkende personages en sketches proberen ze te amuseren maar ook zeker te prikkelen. Deze theatervorm is zeer geschikt om in te zetten bij een symposium of studiedag. En als theatrale terugblik van de dag.

Regietheater

Regietheater is een interactieve werkvorm waarin theater en training samenkomen. Het is een lichte humorvolle en prikkelende wijze om het publiek te confronteren met de bestaande praktijk. Nadat de acteurs een scene uit de praktijk (bijvoorbeeld een situatie op school, in de zorg, aan de balie etc) hebben gespeeld waarin een vraagstuk of dilemma voorbij is gekomen, mag het publiek zich ermee bemoeien. Zij mogen suggesties aandragen hoe de acteurs verder moeten spelen. Het publiek wordt dus uitgedaagd om actief mee te denken hoe de gespeelde situatie verbeterd kan worden.

Voorstellingen improvisatietheater (commodoren)

Bij improvisatietheater speelt het publiek een hoofdrol: zij geven de impulsen, aanwijzingen en suggesties waarop de acteurs ter plekke iets gaan spelen. Ieder moment is daarmee vernieuwend. Als acteur heb ik bij verschillende improvisatiegezelschappen gespeeld. Op dit moment zijn dat er twee. Met het Groningse Beet! maak ik samen met twee andere acteurs intieme driepersoons voorstellingen waarbij het realisme en absurdisme regelmatig tegen elkaar aan schuurt. Ook ga ik door het land met Commodoren met een geïmproviseerde theatervoorstelling waarbij dynamiek en interactie voorop staat. Wordt het dramatisch of hilarisch, u bepaalt het!

Improvisatie theater docent

Ik heb de afgelopen twaalf jaar lesgegeven aan verschillende improvisatie- en theatersportverenigingen zoals Ulteam, Kameleon en de Noordsterren. Verder heb ik mezelf als improvisatie acteur en docent bekwaamd in zowel korte als lange verhalen.
Zo heb ik vele trainingen en masterclasses gevolgd op gebied van improvisatietheater van (inter) nationale trainers oa Sean Kingsley, Frank Totino, Martin Forget, Joe Burton, Andre Besseling, Herman Bolten, Bart van Heel, Alice Faber en natuurlijk van de grondlegger van theatersport Keith Johnstone.  

Je kunt mij voor een reeks lessen of themagerichte workshops benaderen. Denk hierbij aan onderwerpen als een verhaallijn ontwikkelen, platform maken, personages overtuigend neerzetten, fysiek spel, werken met persoonlijke doelen of tegenstrijdige verlangens, gelaagd spelen, absurdisme binnen impro, edits in longform etc.