Dramatherapie

“Je ontdekt meer over een persoon in een uur spel, dan in een jaar conversatie” - Plato

Dramatherapie is een ervaringsgerichte behandelvorm gericht op het bereiken van verandering in  denken, voelen en handelen. Binnen de therapie wordt gebruik gemaakt van verschillende theaterwerkvormen en expressietechnieken zoals bijvoorbeeld rollenspel, maskers, improvisatiespel, theaterteksten, regisseren, gedichten en decors maken. De elementen van spel worden methodisch zo toegepast, dat deze als veilig en laagdrempelig worden ervaren. Dit nodigt uit tot het vormgeven en uiten van emoties, ervaringen en ideeën. De "alsof situatie" biedt de mogelijkheid te experimenteren met nieuw gedrag.

Behandeldoelen kunnen gericht zijn op het bevorderen of versterken van communicatieve en sociale vaardigheden, het inlevingsvermogen, zelfvertrouwen, identiteit of de sociaal emotionele ontwikkeling.
Ook het herkennen en omgaan met emoties van jezelf en de ander speelt een belangrijke rol. Dramatherapie biedt een uitstekende gelegenheid deze te onderzoeken en mee te oefenen.
De therapie begint altijd met een observatieperiode. In deze observatie wordt gekeken op welke manier iemand een klacht of thema binnen het dramatisch spel zichtbaar maakt. Vervolgens wordt in overleg met de betrokkenen een behandelplan opgesteld en wordt er regelmatig geëvalueerd. Dramatherapie kan zowel individueel, in een groep, met een partner of andere gezinsrelaties gevolgd worden.

Informatie voor cliënten

Bij dramatherapie gebruik je toneel en spel om iets over jezelf te leren of te ontdekken. Zo kun je erachter komen wat je plezierig of lastig vindt, of ontdekken hoe je het anders zou willen. Ik gebruik in de therapie allerlei spullen die we bij toneel en spel kunnen gebruiken, zoals verkleedkleren of spelletjes. Het maakt niet uit of je al eerder iets met toneel hebt gedaan. Vaak zonder dat je het direct merkt, leer je door te spelen vanzelf dingen die in jouw leven belangrijk kunnen zijn.

Wat kun je er leren? Als je wordt aangemeld voor dramatherapie, kun je de volgende dingen leren: herkennen van en omgaan met je gevoelens (een voorbeeld van een gevoel is bang of boos) , jezelf beter leren kennen, meer zelfvertrouwen krijgen, beter voor jezelf opkomen, leren samenwerken, makkelijker praten met andere mensen. Je kunt ook lastige situaties bespreken met mij. Door samen zo’n situatie na te spelen kom je vaak op nieuwe ideeën hoe je ermee om kunt gaan.  En niet te vergeten: het is ook nog eens erg leuk om te doen!

Mijn werkwijze

Ik ben gespecialiseerd in het werken met cliënten die naast een verstandelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel te maken hebben met bijkomende psychiatrische problematiek. De afgelopen jaren heb ik o.a. gewerkt binnen de forensische psychiatrie (doelgroep SGLVB) en heb ik mij tevens verdiept in het werken met dove cliënten. Mijn therapeutische houding en werkwijze sluit aan op de complexe en gecombineerde problematiek waar veel cliënten mee te maken hebben. Tevens sluiten de dramatherapeutische werkvormen goed aan bij het cognitieve en sociaal emotionele ontwikkelingsniveau van de cliënt. In overleg met de gedragswetenschapper en/of behandel coördinator werk ik aan de observatie en doelen op locaties van de instelling, school of woonvorm. Op deze manier hoeft de cliënt niet ver te reizen en daarmee is de drempel vaak lager om te starten.

REFERENTIE

"Esther is een enthousiaste dramatherapeut met passie voor haar werk en hart voor haar cliënten. Ze is zeer sensitief en heeft veel ervaring in het werken met mensen met complexe problematiek. Ook levert ze een diagnostische bijdrage en geeft handvatten voor de begeleiding van de cliënt. Ze weet snel wie ze tegenover zich heeft en kan daardoor goed aansluiten bij onze cliënten. Esther doet haar werk op een prachtige manier.  Ik kan haar zeker aanbevelen!"

- Sanna Rempt, behandel coördinator en GZ psycholoog.